การพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง สภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย

ผู้บริหารของบริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด นำโดยคุณวลิต จิยะวรนันท์ (ซ้ายมือในภาพ) และคุณสุชา สุเพ็ญพร (ขวามือ) เข้าแวะเยี่ยม คุณ Hans van den Born กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ สภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ  ในวันที่ 30 เมษายน 2564

การพูดคุยเป็นไปอย่างมีสาระประโยชน์ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อำนวยการ และคุณปภัสสร ผู้จัดการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ  นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือและความช่วยเหลือต่อกันในการให้บริการแก่สมาชิกของสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ในโครงการและภาระกิจต่างๆในอนาคต  ซึ่งทางบริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ก็จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสภาหอการค้าฯจะได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไป

ทางบริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคุณ Hans van den Born และคุณปภัสสร ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีนี้ต่อไปในอนาคต