การซ่อมดินใต้บ้านทรุดจนเกิดโพรง

บ้าน ที่ปลูกสร้างมานานส่วนใหญ่จะเกิดดินใต้พื้นบ้าน  รั้ว  และบริเวณทางเดินรอบๆบ้านเกิดการทรุดตัว  ทำให้เกิดช่องว่าง  หรือ โพรงระหว่างคานคอดิน  กับ  พื้นดินรอบบ้าน   เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบ้านหรืออาคารส่วนใหญ่ปลูกสร้างบนเสาเข็ม  ดังนั้นน้ำหนักตัวอาคารจึงถ่ายแรงลงเสาเข็มสู่ชั้นดินแข็งเบื้องล่าง  แต่พื้นดินใต้ตัวบ้านและรอบๆบ้าน  จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น  เมื่อเวลาผ่านไป   พื้นดินจะเกิดการทรุดตัว  ทำให้เกิดโพรงช่องว่างขึ้น  ลักษณะเช่นนี้  นอกจากความไม่สวยงามเรียบร้อยแล้ว  ยังเป็นเหตุให้มีสัตว์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์  เข้ามาทำเป็นที่อยู่อาศัย และ ติดตามกันมาเป็นแหล่งอาหาร  และ ถ่ายมูลทิ้งไว้  เช่น แมลงสาป  และ แมลงชนิดต่างๆ หนู  งู  ตะกวด  ฯลฯ  บ่อยครั้งที่สัตว์เหล่านั้นมาตาย  สร้างกลิ่นเหม็นเน่า  และเพาะเชื้อโรคให้แก่ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงด้วย

การซ่อมแซมโดยการถมดินอุดโพรง  หรือ ช่องว่าง  อาจแก้ปัญหาได้ชั่วคราว  เมื่อดินทรุดตัวต่อไปอีก  จะทำให้เกิดช่องว่างหรือโพรงขึ้นมาใหม่   การซ่อมแซมที่ใช้ได้ผลดีกว่า  และ  ยืดอายุนานกว่า  สามารถทำได้โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จความยาวของแผ่น ประมาณ 1 เมตร  กว้าง ประมาณ 30 เซ็นติเมตร หนา ประมาณ 5 เซ็นติเมตร  นำมาตัดประมาณครึ่งแผ่น

จากนั้นขุดเซาะดินเป็นร่องด้านชิดกับตัวอาคาร  เสียบแผ่นพื้นสำเร็จลงไปให้เหลือความสูงปิดเหนือผนังหรือคานคอดินของบ้านประมาณ  20 เซ็นติเมตร  เผื่อการทรุดตัวเพิ่ม  จากนั้นพยายามอุดช่องว่าง  ระหว่างแผ่น หรือที่ส่วนต่างๆ  อย่าให้มีช่องทางให้สัตว์แทรกตัวเข้าไปได้  แล้วถมดินปิด  ให้เรียบร้อย  ปรับระดับดินรอบๆได้ตามความเหมาะสม