ภาพอัพเดทงานแสดงเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม 22-23 มิถุนายน 2565

งานพบปะกลุ่มผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีพร้อมกับตัวแทนด้านอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมฟังสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ