ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
เลขที่ 589/53 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10
ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2745-6315-6, แฟ็กซ์ 0-2745-6068

ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2399-0845, 0-2748-6668

ติดต่อเรา