ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

ระบบท่อ

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วอเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า

 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โซลาร์โก จำกัด
 • บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
 • บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บี.กริม ยันฮี โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 • บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
 • ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 2 เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 3 สวนประไพธรรม ชุมพร
 • ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 4 เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา
 • ยุวพุทธิกสมาคม อาคารสิริกรินชัย เพชรเกษม
 • วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
 • วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้กาญจนบุรี
 • สำนักอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้พิษณุโลก
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งานด้านวิศวกรรมโยธาและผังเมือง

 • เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 • เทศบาลนครนนทบุรี / อุตรดิตถ์ / นครปฐม / เชียงใหม่ / ลพบุรี – บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแทนส์ กรุ๊ป จำกัด
 • เทศบาลนครยะลา / มหาสารคาม / เลย / นราธิวาส / น่าน / ขอนแก่น – บริษัท โกลเด้นแพลน จำกัด
 • เทศบาลนครอุบลราชธานี / แพร่ / สุโขทัย / ราชบุรี / นครศรีธรรมราช – บริษัท โกลเด้นแพลน จำกัด
 • เทศบาลพระนครศรีอยุธยา / นครสวรรค์ / สมุทรสงคราม – บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • เทศบาลเมืองชลบุรี – บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • เทศบาลเมืองนครนายก – บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 • เทศบาลเมืองพิจิตร – บรษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • เทศบาลเมืองพิษณุโลก / อ่างทอง – บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • เทศบาลเมืองสมุทรปราการ / อ่างทอง / ลำปาง / ตาก – บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแทนส์ กรุ๊ป จำกัด
 • เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี / สมุทรสาคร / ชัยนาท / กำแพงเพชร – บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแทนส์ กรุ๊ป จำกัด
 • เทศบาลเมืองหนองคาย – บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรม

 • บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จำกัด
 • JSR BST Elastomer Co.,Ltd.
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท เมอร์เมด แมรีไทม์ จำกัด
 • บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
 • บริษัท อันดามัน ซีฟู๊ด จำกัด (สาขาปากน้ำ)
 • บริษัท แอดวานซ์มีท แฟบริเคชั่น จำกัด

สิ่งแวดล้อม

 • บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด
 • บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การคมนาคม

 • CMA CGM (THAILAND) LTD
 • Hutchison Laemchabang Terminal Ltd.
 • การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ จำกัด
 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ซ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 • บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ชะอำ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด
 • บริษัท ที. โซตรัม แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินพัฒนะ อินเตอร์พลัส จำกัด
 • บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

การชลประทานอ่างเก็บน้ำ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

 • บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ยู ซี ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท วอเตอร์ ดิเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด

อุโมงค์

 • การประปานครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ลีโอ โจเวียน ไทย เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
 • บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

งานต่างประเทศ

 • Bago Sports Gloves Co., Ltd.
 • Boxpak (Myanmar) Co., Ltd.
 • Shyang Peng Cheng Co., Ltd.
 • Thong Thai Textile (Myanmar) Co., Ltd.

เหมือง

 • บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จำกัด