ซ่อมเสาบ้านแตกร้าว

บ้านเก่าที่ปลูกสร้างมานาน   มักเกิดปัญหาการแตกร้าวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณโคนเสาใกล้กับพื้น  สาเหตุมักเกิดจากการที่ความชื้นภายในดินใต้ฐานรากเสาซึมเข้าไปในคอนกรีตฐานราก  ทำให้เหล็กเสริมภายในเสาคอนกรีตเกิดสนิม  และสนิมดันคอนกรีตและปูนฉาบหุ้มเหล็กเสริมนั้นแตกร้าวโป่งพองขึ้น  แม้แก้ไขโดยการเลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มออกขัดสนิม เดิมออก  ทาน้ำยากันสนิมก่อนฉาบด้วยปูน Non Shrink ก็ยังเป็นอีก

ตัวอย่างสภาพการแตกร้าวของคอนกรีตและปูนฉาบหุ้มเหล็กเสริมที่เป็นสนิมโป่งพองขึ้น

วิธีการแก้ไข

การแก้ไขที่สามารถยืดอายุการใช้งานอาคารต่อไปได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไปทำดังนี้

  1. เลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมออกจนถึงเนื้อเหล็กเสริม
การเลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มเหล็ก
สภาพเหล็กเสริมที่เคยทำการซ่อมเดิมโดยใช้แค่แผ่นเหล็กปิดทับ ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ทำให้เกิดสนิมต่อมาอีก
การเลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มเหล็ก
สภาพของเหล็กเสริมที่เป็นสนิมภายในหลังเลาะปูนฉาบ

  1. หากสภาพของเสาหรือเหล็กเสริมชำรุดมาก อาจต้องทำค้ำยันคานพื้นชั้นบนด้วย หากเสามีผนังก่อชน หรือ วงกบประตู ประกบ ต้องเลาะปูนหุ้มเสาออกโดยรอบทั้ง 4 ด้านด้วย
    ต่อจากนั้น นำเหล็กฉากมาประกบเหล็กเสริมเดิมทั้ง 4 ด้าน ด้านล่างที่ติดกับพื้น ต้องรื้อพื้นจนถึงเนื้อคอนกรีตพื้น แล้วเชื่อมเหล็กแผ่นเป็นฐานรองรับตรงตำแหน่งพื้น
เหล็กฉากมาประกบเหล็กเสริมเดิมทั้ง 4 ด้าน
เหล็กเสริมของเสากลม

3. ประกอบแบบหล่อปูน และ เทปูน Non Shrink ปิดทับทั้ง 4 ด้านของเสา

แบบหล่อปูน พร้อมเทปูนหุ้มเสา
แบบหล่อของเสากลม

4. หลังจากบ่มคอนกรีตตามระยะเวลาแล้ว ถอดแบบหล่อออก ฉาบปูนเก็บงาน ทาสีให้เรียบร้อย