ซ่อมเสาบ้านแตกร้าว

บ้านเก่าที่ปลูกสร้างมานาน   มักเกิดปัญหาการแตกร้าวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณโคนเสาใกล้กับพื้น  สาเหตุมักเกิดจากการที่ความชื้นภายในดินใต้ฐานรากเสาซึมเข้าไปในคอนกรีตฐานราก  ทำให้เหล็กเสริมภายในเสาคอนกรีตเกิดสนิม  และสนิมดันคอนกรีตและปูนฉาบหุ้มเหล็กเสริมนั้นแตกร้าวโป่งพองขึ้น  แม้แก้ไขโดยการเลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มออกขัดสนิม เดิมออก  ทาน้ำยากันสนิมก่อนฉาบด้วยปูน Non Shrink ก็ยังเป็นอีก วิธีการแก้ไข การแก้ไขที่สามารถยืดอายุการใช้งานอาคารต่อไปได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไปทำดังนี้ เลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมออกจนถึงเนื้อเหล็กเสริม หากสภาพของเสาหรือเหล็กเสริมชำรุดมาก อาจต้องทำค้ำยันคานพื้นชั้นบนด้วย หากเสามีผนังก่อชน หรือ วงกบประตู ประกบ ต้องเลาะปูนหุ้มเสาออกโดยรอบทั้ง 4 ด้านด้วยต่อจากนั้น นำเหล็กฉากมาประกบเหล็กเสริมเดิมทั้ง 4 ด้าน ด้านล่างที่ติดกับพื้น ต้องรื้อพื้นจนถึงเนื้อคอนกรีตพื้น แล้วเชื่อมเหล็กแผ่นเป็นฐานรองรับตรงตำแหน่งพื้น 3. ประกอบแบบหล่อปูน และ เทปูน Non Shrink ปิดทับทั้ง 4 ด้านของเสา 4. หลังจากบ่มคอนกรีตตามระยะเวลาแล้ว ถอดแบบหล่อออก ฉาบปูนเก็บงาน ทาสีให้เรียบร้อย

การจัดการน้ำภายในศูนย์วิปัสสนาฯ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้มีโอกาสศึกษาและสำรวจพื้นที่ภายในของ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร (ศูนย์ 3) พบว่าตำแหน่งที่ตั้งมักจะมีพายุพัดผ่านตลอดในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน ถึง ธันวาคม) ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม พบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำภายในพื้นที่ และเร่งระบายน้ำฝนที่มาจากเขา ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่จะได้ผลกระทบเมื่อเกิดน้ำท่วม และเมื่อถึงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) พบว่ามีปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อระบบนิเวศภายในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด จึงได้ออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำและการจัดการน้ำภายใน การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการเร่งระบายน้ำเมื่อเกิดมีพายุพัดผ่านศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

Solar Cell

พลังงานแสงอาทิตย์ – พลังงานสะอาด กับของเสียหลังการใช้งาน ในยุคนี้สามารถสร้างแผงโซล่าร์เซลที่ราคาต่ำลงมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าถูกลง แต่ต้นทุนที่สำคัญอีก 3 อย่างคือ ตัวแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า – แบตเตอรี่ และ ค่าบำรุงรักษาระบบโดยรวม ทั้ง 3 รายการหลังนี้ เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดได้ว่าสูง เมื่อเทียบต่อหน่วยผลิต ในแง่ของประสิทธิภาพของระบบในปัจจุบัน หากเป็นการต่อใช้โดยตรง ค่าความสูญเสีย (Lost) ก็น้อยหน่อย แต่หากต้องเก็บเข้าแบตเตอรี่ แล้วนำกลับมาใช้ โดยแปลงเป็นกระแสสลับ (ที่ใช้ตามบ้าน) ค่าความสูญเสียจะเพิ่มสูงมาก เพราะการทำงานคือการ ใส่ประจุไฟฟ้าลงไปในแบตเตอรี่ ที่มีแผงตะกั่วแช่ในน้ำกรด (แบตเตอรี่รุ่นใหม่ ที่พัฒนาไปเรียกเป็นแบบแห้ง หลักการก็ไม่ต่างไปมาก) เมื่อต้องการก็เร่งปฏิกิริยาเคมี เกิดประจุกระแสไฟฟ้านำพลังงานไฟฟ้ากลับออกมาใช้ กระบวนการนี้เกิดความสูญเสีย (Efficiency lost) มาก ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 65-70% ทำได้ยาก นั่นคือผลิตได้ 100 หน่วย เอากลับมาใช้ได้ไม่ถึง 70 หน่วย ในแง่ของความสะอาดของขบวนการผลิตพลังงาน ถ้านับจากจุดแผงโซล่าร์โดนแสงอาทิตย์ไป ก็นับว่าสะอาด […]

Ten-ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดกฐิน ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดกฐิน ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีพิธีเปิดใช้อาคารวิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงานอาคารดังกล่าว