การซ่อมดินใต้บ้านทรุดจนเกิดโพรง

บ้าน ที่ปลูกสร้างมานาน  มีเป็นจำนวนมากที่เกิดดินใต้พื้นบ้าน  รั้ว  และบริเวณทางเดินรอบๆบ้านเกิดการทรุดตัว  ทำให้เกิดช่องว่าง  หรือ โพรงระหว่างคานคอดิน  กับ  พื้นดินรอบบ้าน   เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบ้านหรืออาคารส่วนใหญ่ปลูกสร้างบนเสาเข็ม  ดังนั้นน้ำหนักตัวอาคารจึงถ่ายแรงลงเสาเข็มสู่ชั้นดินแข็งเบื้องล่าง  แต่พื้นดินใต้ตัวบ้านและรอบๆบ้าน  จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น  เมื่อเวลาผ่านไป   พื้นดินจะเกิดการทรุดตัว  ทำให้เกิดโพรงช่องว่างขึ้น  ลักษณะเช่นนี้  นอกจากความไม่สวยงามเรียบร้อยแล้ว  ยังเป็นเหตุให้มีสัตว์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์  เข้ามาทำเป็นที่อยู่อาศัย และ ติดตามกันมาเป็นแหล่งอาหาร  และ ถ่ายมูลทิ้งไว้  เช่น แมลงสาป  และ แมลงชนิดต่างๆ หนู  งู  ตะกวด  ฯลฯ  บ่อยครั้งที่สัตว์เหล่านั้นมาตาย  สร้างกลิ่นเหม็นเน่า  และ เพาะเชื้อโรคให้แก่ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงด้วย

การซ่อมแซมโดยการถมดินอุดโพรง  หรือ ช่องว่าง  อาจแก้ปัญหาได้ชั่วคราว  เมื่อดินทรุดตัวต่อไปอีก  จะทำให้เกิดช่องว่างหรือโพรงขึ้นมาใหม่   การซ่อมแซมที่ใช้ได้ผลดีกว่า  และ  ยืดอายุนานกว่า  สามารถทำได้โดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จความยาวของแผ่น ประมาณ 1 เมตร  กว้าง ประมาณ 30 เซ็นติเมตร หนา ประมาณ 5 เซ็นติเมตร  นำมาตัดประมาณครึ่งแผ่น

จากนั้นขุดเซาะดินเป็นร่องด้านชิดกับตัวอาคาร  เสียบแผ่นพื้นสำเร็จลงไปให้เหลือความสูงปิดเหนือผนังหรือคานคอดินของบ้านประมาณ  20 เซ็นติเมตร  เผื่อการทรุดตัวเพิ่ม  จากนั้นพยายามอุดช่องว่าง  ระหว่างแผ่น หรือที่ส่วนต่างๆ  อย่าให้มีช่องทางให้สัตว์แทรกตัวเข้าไปได้  แล้วถมดินปิด  ให้เรียบร้อย  ปรับระดับดินรอบๆได้ตามความเหมาะสม