Ten-ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดกฐิน ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดกฐิน ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีพิธีเปิดใช้อาคารวิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงานอาคารดังกล่าว