ซ่อมเสาบ้านแตกร้าว

บ้านเก่าที่ปลูกสร้างมานาน   มักเกิดปัญหาการแตกร้าวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณโคนเสาใกล้กับพื้น  สาเหตุมักเกิดจากการที่ความชื้นภายในดินใต้ฐานรากเสาซึมเข้าไปในคอนกรีตฐานราก  ทำให้เหล็กเสริมภายในเสาคอนกรีตเกิดสนิม  และสนิมดันคอนกรีตและปูนฉาบหุ้มเหล็กเสริมนั้นแตกร้าวโป่งพองขึ้น  แม้แก้ไขโดยการเลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มออกขัดสนิม เดิมออก  ทาน้ำยากันสนิมก่อนฉาบด้วยปูน Non Shrink ก็ยังเป็นอีก วิธีการแก้ไข การแก้ไขที่สามารถยืดอายุการใช้งานอาคารต่อไปได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไปทำดังนี้ เลาะปูนฉาบและคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมออกจนถึงเนื้อเหล็กเสริม หากสภาพของเสาหรือเหล็กเสริมชำรุดมาก อาจต้องทำค้ำยันคานพื้นชั้นบนด้วย หากเสามีผนังก่อชน หรือ วงกบประตู ประกบ ต้องเลาะปูนหุ้มเสาออกโดยรอบทั้ง 4 ด้านด้วยต่อจากนั้น นำเหล็กฉากมาประกบเหล็กเสริมเดิมทั้ง 4 ด้าน ด้านล่างที่ติดกับพื้น ต้องรื้อพื้นจนถึงเนื้อคอนกรีตพื้น แล้วเชื่อมเหล็กแผ่นเป็นฐานรองรับตรงตำแหน่งพื้น 3. ประกอบแบบหล่อปูน และ เทปูน Non Shrink ปิดทับทั้ง 4 ด้านของเสา 4. หลังจากบ่มคอนกรีตตามระยะเวลาแล้ว ถอดแบบหล่อออก ฉาบปูนเก็บงาน ทาสีให้เรียบร้อย

การจัดการน้ำภายในศูนย์วิปัสสนาฯ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้มีโอกาสศึกษาและสำรวจพื้นที่ภายในของ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร (ศูนย์ 3) พบว่าตำแหน่งที่ตั้งมักจะมีพายุพัดผ่านตลอดในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน ถึง ธันวาคม) ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม พบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำภายในพื้นที่ และเร่งระบายน้ำฝนที่มาจากเขา ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่จะได้ผลกระทบเมื่อเกิดน้ำท่วม และเมื่อถึงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) พบว่ามีปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อระบบนิเวศภายในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด จึงได้ออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำและการจัดการน้ำภายใน การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการเร่งระบายน้ำเมื่อเกิดมีพายุพัดผ่านศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

1 2 12